Et medlem svarer ikke når jeg tar kontakt – hva kan det skyldes og hva kan jeg gjøre?