Blir medlemmer som ikke lengre er aktive, fortsatt foreslått for meg?