Hvor og hvordan kan jeg lagre interessante profiler?