Hvordan endrer jeg preferanser?

Preferansene finner du under Preferanser via menyen.

Kriteriene kan endres på følgende måter:

  • velg et alternativ fra menyen som dukker opp

  • kryss av et felt for å endre

  • dra knappen bort for å velge viktigheten av et kriterie

Prøv å være så åpen med preferansene dine som mulig, slik at vi lettere kan sende deg flere partnerforslag.